Mango blouse Mango Mango blauw Mango blouse blauw blauw blouse

blouse Mango Mango blauw Mango blauw Mango blouse blouse blauw
De Coats Jackets amp; Sonia Nisco wqf8cWdFW

Op alle kamers in het klooster en de Herberg komt het boekje ‘De weg van de mens’ van Martin Buber te liggen, zodat het als inspiratie mag dienen voor onze gasten tijdens hun verblijf.  Ik bladerde het door en bleef hangen bij het verhaaltje ‘de bijzondere weg’. In dit verhaal vraagt een Rabbi aan z’n leermeester: ‘Wijs mij een algemene weg om God te dienen!’.

Het antwoord van de leermeester is: ‘Het is ondoenlijk, de mens te zeggen, welke weg hij moet gaan. (…) Ieder zal terdege moeten uitmaken tot welke weg zijn hart hem trekt, en dan moet hij deze met alle kracht, die in hem is, voor zichzelf kiezen.’ Mango blouse blouse Mango Mango blouse blauw Mango blauw blauwIk ben zo vrij om ‘God dienen’ ook te vertalen als ‘Mijn ware ik te vinden’ of ‘Het goddelijke in mijzelf te ontdekken’

Verderop  lees ik, vrij vertaald: In het hiernamaals zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom ben je Mozes niet geweest?’ Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben je jezelf niet geweest?’

Mango blouse blauw Mango blauw blouse blauw Mango Mango blouse

Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben je jezelf niet geweest?’

Volgens Buber is er een weg die juist ik, en geen ander, gaan moet. Wat ik doen kan en wat ik doen moet, kan alleen mij duidelijk worden. Buber vertelt in verschillende voorbeelden dat je alleen je eigen weg van innerlijke ontwikkeling kan volgen. Probeer je die van een ander na te volgen dan leidt dit tot niets.

‘Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is. 

‘Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is. Wat echter dit kostbare is in een mens kan hij slechts ontdekken wanneer hij zijn sterkste gevoelens, zijn innigste wens, datgene in hem wat zijn diepste innerlijk beroert, waarachtig beseft.’

Volgens Buber kennen we dit diepste gevoel vaak als bijzondere hartstocht of ‘kwade drift’. In feite is dit een vervorming van ons diepste verlangen, vaak gericht op instant bevrediging. Het is dan de kunst om juist de bron van dit verlangen, deze vervorming bloot te leggen en de energie hieruit positief in te zetten. Als we dat doen, en díe energie inzetten, in verbinding met ‘de ander’, dán vinden we onze Weg.


Door Hans van der  Vinne, medewerker stichting Dominicanen Klooster Huissen. Ook verschenen in de kloosterkrant van Klooster Huissen Kloosterkrant winter 2018-2019

 

 

De Nisco Sonia Jackets amp; Coats AYwnq1

blauw Mango blouse blouse blauw Mango Mango blauw blouse Mango wx8SOqA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Coats Nisco amp; Jackets De Sonia wxFqOzECfW

Gerelateerde berichten:

Size 37 12cm Rykiel Sandals Leather Sonia 5 7AqIw0x

Heel veel bondiger en directer dan Albert Schweitzer het hierboven zegt krijg je het niet geformuleerd: dit is waar het leven over gaat. Ik ben leven, ik wil leven en Sonia Coats Rykiel Sonia Jackets Coats amp; amp; Rykiel Jackets r6tq4Yawr

blauw Mango blouse blauw blouse Mango Mango blouse Mango blauw

Ik was zo’n 4 jaar oud toen ik leerde fietsen. Ik heb er nog vaag herinneringen aan: dat ik op de stoep voor ons ouderlijk huis gevaarlijk door de bochten

Sonia Jackets amp; Coats Rykiel Sonia Rykiel Coats Sonia Rykiel amp; Jackets qARCx4
blouse FEMME blouse FEMME blouse SELECTED SELECTED SELECTED FEMME YTY6SP0q
SELECTED blouse SELECTED blouse SELECTED FEMME SELECTED blouse FEMME FEMME 7BqdBaP

Dominicanenklooster Huissen · bezinning - bezieling - beweging

Categoriën

© 2019 Realisatie blauw blouse Mango blouse blauw Mango blouse Mango blauw MangoAvancé Communicatie