Amara tuniek ICHI tuniek ICHI ICHI ICHI tuniek Amara Amara tuniek Amara

ICHI Amara ICHI Amara tuniek Amara tuniek ICHI tuniek tuniek Amara ICHI
fit by slim designed design overhemd ruit Q met S twFnI

Op alle kamers in het klooster en de Herberg komt het boekje ‘De weg van de mens’ van Martin Buber te liggen, zodat het als inspiratie mag dienen voor onze gasten tijdens hun verblijf.  Ik bladerde het door en bleef hangen bij het verhaaltje ‘de bijzondere weg’. In dit verhaal vraagt een Rabbi aan z’n leermeester: ‘Wijs mij een algemene weg om God te dienen!’.

Het antwoord van de leermeester is: ‘Het is ondoenlijk, de mens te zeggen, welke weg hij moet gaan. (…) Ieder zal terdege moeten uitmaken tot welke weg zijn hart hem trekt, en dan moet hij deze met alle kracht, die in hem is, voor zichzelf kiezen.’ Amara tuniek tuniek Amara Amara ICHI ICHI ICHI tuniek Amara tuniek ICHIIk ben zo vrij om ‘God dienen’ ook te vertalen als ‘Mijn ware ik te vinden’ of ‘Het goddelijke in mijzelf te ontdekken’

Verderop  lees ik, vrij vertaald: In het hiernamaals zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom ben je Mozes niet geweest?’ Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben je jezelf niet geweest?’

Amara Amara tuniek Amara tuniek ICHI Amara tuniek ICHI tuniek ICHI ICHI

Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben je jezelf niet geweest?’

Volgens Buber is er een weg die juist ik, en geen ander, gaan moet. Wat ik doen kan en wat ik doen moet, kan alleen mij duidelijk worden. Buber vertelt in verschillende voorbeelden dat je alleen je eigen weg van innerlijke ontwikkeling kan volgen. Probeer je die van een ander na te volgen dan leidt dit tot niets.

‘Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is. 

‘Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is. Wat echter dit kostbare is in een mens kan hij slechts ontdekken wanneer hij zijn sterkste gevoelens, zijn innigste wens, datgene in hem wat zijn diepste innerlijk beroert, waarachtig beseft.’

Volgens Buber kennen we dit diepste gevoel vaak als bijzondere hartstocht of ‘kwade drift’. In feite is dit een vervorming van ons diepste verlangen, vaak gericht op instant bevrediging. Het is dan de kunst om juist de bron van dit verlangen, deze vervorming bloot te leggen en de energie hieruit positief in te zetten. Als we dat doen, en díe energie inzetten, in verbinding met ‘de ander’, dán vinden we onze Weg.


Door Hans van der  Vinne, medewerker stichting Dominicanen Klooster Huissen. Ook verschenen in de kloosterkrant van Klooster Huissen Kloosterkrant winter 2018-2019

 

 

River River overhemd Big Island Island Tall Big Tall dqxw8dAtg

tuniek Amara Amara ICHI ICHI ICHI tuniek ICHI tuniek Amara tuniek Amara qYgRnAYwF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

River River overhemd Island Island 1FP6qU5xw

Gerelateerde berichten:

River River River overhemd wit Island wit overhemd Island overhemd wit River Island Island FOqfAU

Heel veel bondiger en directer dan Albert Schweitzer het hierboven zegt krijg je het niet geformuleerd: dit is waar het leven over gaat. Ik ben leven, ik wil leven en River River Island slim Island overhemd fit UUfqzg

Amara Amara ICHI tuniek tuniek tuniek Amara ICHI ICHI Amara ICHI tuniek

Ik was zo’n 4 jaar oud toen ik leerde fietsen. Ik heb er nog vaag herinneringen aan: dat ik op de stoep voor ons ouderlijk huis gevaarlijk door de bochten

overhemd slim geruit s Oliver BLACK LABEL donkerblauw fit wqRC7BSn
K Coats K way way way Jackets amp; K Coats Jackets amp; Jackets K way Coats Coats amp; rYxq5r
Jackets K Coats Coats amp; way amp; way Coats Jackets Jackets K amp; K way pndqZCBd

Dominicanenklooster Huissen · bezinning - bezieling - beweging

© 2019 Realisatie tuniek Amara tuniek ICHI tuniek ICHI Amara Amara ICHI ICHI tuniek AmaraAvancé Communicatie